header image

Informatie

Mei 1940: Duitse inval

In de vroege ochtend van 10 mei 1940 valt het Duitse leger Nederland binnen. Via grensplaatsen als Mook, Milsbeek, Gennep en Siebengewald trekken Duitse eenheden op richting de Maas waar gevechten met de Nederlandse troepen plaatsvinden. Via de Maasbrug in Gennep kan een Duitse pantsertrein tot voorbij Mill achter de Nederlandse linies komen. De in bunkers aan de Maas en het Defensiekanaal gelegen Nederlandse troepen worden in de rug aangevallen. Enkele dagen later capituleert het Nederlandse leger en is Nederland bezet.

September 1944: Operatie Market-Garden

Op 17 september 1944 startte de Geallieerde operatie Market-Garden. Honderden vliegtuigen gevuld met Amerikaanse parachutisten naderen in de voormiddag onze regio. Onder andere boven Groesbeek worden de parachutisten gedropt op de daarvoor bestemde dropzones op Klein-Amerika en langs de Wylerbaan. De parachutisten maken de landingsvelden vrij voor de daaropvolgende zweefvliegtuigen. Op 18 september komen ook in de Gemeente Gennep enkele zweefvliegtuigen terecht, op de weilanden langs het Reichswald. Daarmee lijkt de bevrijding van Noord-Limburg ook aanstaande maar dat is uiteindelijk niet het geval gebleken; er volgt een heftige periode waarin het front tussen de Geallieerden en de Duitse troepen nog lang zal standhouden, de Gemeente Gennep wordt nog niet bevrijdt.

Oktober 1944: Evacuatie burgerbevolking

Vanwege het onophoudend gevecht in het frontgebied brengen vele inwoners van de Gemeente Gennep al weken hun dagen door in schuilkelders. Het lukt de Geallieerden definitief niet om bij Arnhem door te stoten en het front stabiliseert zich. De omliggende gemeentes krijgen opdracht om de burgerbevolking in veiligheid te brengen. Daarmee start voor ook alle inwoners van de Gemeente Gennep een lange reis via de Achterhoek naar Noord- en Midden Nederland. Huis en haard wordt noodgedwongen achtergelaten, en de naderende winter wordt doorgebracht bij evacuatieadressen.

Februari 1945: Operatie Veritable

Op 8 februari 1945 begon het grote Geallieerde Rijnlandoffensief onder de naam 'Operation Veritable'. Na een heftig bombardement op de Duitse stad Kleve en het nabij gelegen Reichswald trekt vanuit Nijmegen en Groesbeek in deze dagen een gecombineerde Brits/Canadese troepenmacht van meer dan 200.000 man door de regio 'Niederrhein' om het gehele gebied tussen de Maas en de Rijn in handen te krijgen. De steden Goch, Kleve en Gennep zijn belangrijke strategische punten in de eerste fase van de veldslag. Later worden ook de steden Uedem, Weeze, Geldern en Xanten veroverd om uiteindelijk eind Maart 1945 de Rijnoversteek mogelijk te maken bij Wesel. De Schotse 51e Highland Divisie krijgt daarbij de taak om via Grafwegen, Milsbeek en Ottersum de weg Nijmegen-Goch snel in handen te krijgen. Daarbij wordt op 14 februari de stad Gennep veroverd op de Duitse bezetter en kan men via Heijen de aanval op Goch inzetten.

Mei 1945: Nederland vrij

Bijna 5 jaar na het uitbreken van de oorlog capituleert het Duitse leger in bezet Nederland, eindelijk vrij. Maar het zal nog weken en soms maanden duren voordat de bevolking van Noord-Limburg terug kan keren naar huis. Overal zijn nog militairen aanwezig en oorlogstuig word zoveel mogelijk opgeruimd. Huizen zijn beschadigd, vaak volledig verwoest. De inwoners van de Gemeente Gennep beginnen aan een nieuwe toekomst.