header image

Project: Lezingen en ontmoetingsdagen

In Maart en April 2015 zijn er diverse lezingen en ontmoetingsdagen in het kader van 70 jaar Vrede, Vrijheid & Vriendschap. Deze vinden plaats in de voormalige speel-o-theek in de bibliotheek van Gennep. De lezingen zijn gratis toegankelijk en kunnen worden vooraf gecombineerd met een bezoek aan de tentoonstelling 70 jaar bevrijding van Gennep in 'De Verdieping', deze is dan dan één uur van te voren extra geopend. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marian Leideritz en Harry van den Bogaert. Het telefoonnummer van Marian Leideritz is 0485-512530


Programma Maart/April:

 • 12-03-2015 (do. 20:00): Lezing van Maarten Dekkers - Het Rijnlandoffensief / Krieg am Niederrhein
 • 19-03-2015 (do. 20:00): Lezing van Gerard Sonnemans - Kiezen in oorlogstijd
 • 25-03-2015 (wo. 14:30): Ontmoetingsmiddag / Herinneringen ophalen WOII
 • 01-04-2015 (wo. 14:30): Ontmoetingsmiddag / Herinneringen ophalen WOII
 • 02-04-2015 (do. 20:00): Lezing van Diete Oudesluijs en Johan Meijer - Dwangarbeid / Arbeitseinsatz
 • 06-04-2015: Paasconcert fanfare Sint Caecilia in teken van 70 jaar Vrede, Vriendschap en Vrijheid
 • 08-04-2015 (wo. 14:30): Ontmoetingsmiddag / Herinneringen ophalen WOII
 • 16-04-2015 (do. 14:30): Lezing van Lidy Movig - Voormalig Nederlands Indië
 • 22-04-2015 (wo. 14:30): Ontmoetingsmiddag / Herinneringen ophalen WOII
 • 30-04-2015 (do. 20:00): Lezing van Han van Arensbergen en Frank van Duin - WOII in de regio
 • 03-05-2015 (zon. 15:00): Filmvertoning 'Oorlogsgeheimen' - 4 Events

 


Lezing, presentatie, film
Presentatie bij tentoonstelling 70 jaar bevrijding Gennep


Poster:

Poster Lezingen en Ontmoetingsmiddagen


Persbericht:

Lezingen en Ontmoetingen in voormalige Speel-o-theek in Gennep

In februari was het 70 jaar geleden dat de regio verlost werd van het juk van de bezetters. Dat ging gepaard met vele soldaatslachtoffers, kapotgeschoten gebouwen, maar vooral ook het vele persoonlijke leed dat de bewoners van deze regio hebben moeten ondervinden.
Van evacuatie naar onbekende oorden tot de hongerwinter en dan uiteindelijk de terugkeer naar hun eigen huis, of wat daar nog van over was.
Er moest een nieuwe start gemaakt worden. De saamhorigheid was groot. Zo riep de toenmalige burgemeester Banning op om spullen die niet van de bewoners was, buiten de deur te zetten, zodat de rechtmatige eigenaar een tocht kon maken langs straten om hun eigen spulletjes terug te kijken. De regio Gennep herrees als een vuurvogel uit de as, dankzij de inspanningen die gezamenlijk verricht werden.

De evacuatie, hongerwinter en terugkeer naar Gennep zijn onderwerpen waar uitgebreid zal worden stilgestaan bij de Ontmoetingsmiddagen. De voormalige Speel-o-theek , die voor deze gelegenheid omgedoopt is tot ‘De Ontmoeting’ vormt het toneel om samen van gedachten te wisselen overige de roerige tijden van september 1944 tot en met de vrede, die voor velen op 5 mei getekend werd. Velen moesten nog lang wachten om terug te keren, maar ook velen zaten nog volop in een oorlogssituatie, met name in Voormalig Nederlands Indië.
Tijdens de Ontmoetingen zullen Gennepenaren samen met de bezoekers van gedachten wisselen. Ook de lezingen staan in het teken van de zware oorlogsjaren. Zo zal er een lezing gegeven worden over het Rijnlandoffensief, dat uiteindelijk de vrede ingeluid heeft. Gerard Sonnemans staat stil bij het maken van keuzes in oorlogstijden en Diete Oudesluijs zal een lezing geven over dwangarbeid, een onderwerp dat uit de taboesfeer wordt gehaald. Maar ook is er aandacht voor de ervaringen in Zuid Oost Azië, want Lidy Movig, die als docent verbonden is aan de organisatie Docenten Wereldoorlog II, zal een middaglezing verzorgen. Tot slot zullen Han van Arensbergen en Frank van Duin de strijd en de gevolgen daarvan hier in de regio belichten.
Voor meer informatie bel naar Marian Leideritz 0485 512530 en volg de persberichten van de komende weken.