header image

Stichting Veritable

Welkom op de website van Stichting Veritable. Onze organisatie richt zich op het behoud, de studie en het inzichtelijk maken van de krijgskundige historie van Noord-Limburg. De periode van de Tweede-Wereldoorlog 1940-1945 heeft daarbij onze belangrijkste focus. De stichting organiseert o.a. jaarlijks in de eerste week van februari een herdenking voor de gesneuvelden in onze regio. Tevens assisteren wij tijdens de jaarlijkse herdenkingen en festiviteiten van 4 & 5 mei. Ook organiseert Stichting Veritable verschillende projecten met betrekking tot de lokale oorlogshandelingen ten tijden van o.a. de Duitse inval (mei 1940), Operatie Market-Garden (september 1944) en Operatie Veritable (februari 1945) met als belangrijkste onderdeel de bevrijding van de Gemeente Gennep. De focus ligt hierbij op het militair-historische aspect van de gebeurtenissen tijdens oorlogs- en vredestijd en handeling door militairen in onze regio.


Agenda 2020

nl flag Februari 2020: Herdenking 75 jaar bevrijding van Gennep en omstreken

 • 2 Februari t/m 8 Maart 2020: (dagelijks te bezoeken) Expositie '75 jaar Bevrijders in Beeld' de bevrijding van de gemeente Gennep in februari 1945 wordt al 75 jaar gevierd, vaak in de aanwezigheid van veteranen. Samen met Museum Het Petershuis toont Stichting Veritable deze bevrijders met portretten en teksten. Dagelijks geopend voor publiek.. Lees meer over de Tentoonstelling 75 jaar bevrijding op onze website.
  Kijk voor actuele informatie op de website van SEG 75 jaar bevrijding.

 • Vrijdag 14 t/m zondag 16 februari 2020: (dagelijks te bezoeken) Stadhuis als Militair Hoofdkwartier: Tijdens het herdenkingsweekend van 14-15-16 februari 2020 zal het oude stadhuis van Gennep door de leden van War Department worden omgetoverd tot Brits Militair Hoofdkwartier. Kom een kijkje nemen in- en om het stadhuis, de reenactors zorgen met o.a. originele spullen en voertuigen voor een heuse ervaring hoe een Brits Hoofdkwartier ten tijden van WO2 functioneerde.
  Tevens zal er een speciaal Historisch Radiostation in Gennep in de lucht gaan. Radiozendamateurs uit de regio Noord-Limburg en daarbuiten, waaronder leden van de Veron en VRZA, alsmede enkele SRS-leden (Surplus Radio Society) zullen met het Special Event Station PA75OV 3 dagen uitzenden vanuit het oude stadhuis in Gennep. Voor meer informatie kijk op: www.pa75ov.nl
  Kijk voor actuele informatie op de website van SEG 75 jaar bevrijding.

 • Zaterdag 15 februari 2020 9:00 - 14:00 Herdenking 75 jaar bevrijding gemeente Gennep. Samen met enkele Britse veteranen en nabestaanden van soldaten van o.a. de 51e Highland Divisie word de bevrijding van Gennep, 75 jaar geleden, herdacht in Gennep, Ottersum en Milsbeek. In de ochtend start een ceremonie in de Kerk van Milsbeek, gevolgd door een herdenking op Milsbeek War Cemetery. Daarna volgt een verplaatsing met o.a. historische voertuigen naar Gennep waar op de 'Highlander Bridge' bij het monument 'De Barmhartige Samaritaan' het bevrijdingsvuur zal worden ontstoken. Aansluitend zal een concert plaatsvinden van een Militair Orkest. Lees hier meer over het project Herdenking 2020.
  Kijk voor actuele informatie op de website van SEG 75 jaar bevrijding.

 • Zondag 16 februari 2020 9:00 - 15:00 Battlefield Route - Operatie Veritable: Op diverse plaatsen in de regio wordt op gezette tijden tekst en uitleg gegeven over de bevrijding van Gennep door ervaren battlefield gidsen. Aan de hand van het routeboek kan men met eigen vervoer deelnemen aan deze tocht. Startpunt is Groesbeek, via Breedeweg, Milsbeek en Gennep rijden we de originele opmarsroute van de 51e Highland Divisie na. Vanaf Afferden rijden we vervolgens naar Siebengewald, Goch en het Reichswald in het spoor van de 52e Lowland Divisie. Lees hier meer over het project Battlefield Route 2020 en meld u daar aan voor deelname aan deze unieke ervaring.
  Kijk voor actuele informatie op de website van SEG 75 jaar bevrijding.


uk flag February 2020: Remembrance of 75 years liberation of Gennep and surroundings

 • 2 February -  8 March 2020: (daily visits) Exhibition ’75 years Liberators in the Picture’. The liberation of the municipality of Gennep is being celebrated over 75 years, often in the presence of the veterans. Stichting Veritable  and Museum Het Petershuis show these liberators with portraits and information. The exhibition can be visited daily. Read more about the Exhibition 75 years of liberation on our website.
  For latest information about the events visit the SEG 75 years liberation website.

 • Friday 14th - Sunday 16th of February 2020: (daily visits) Town hall as Military Headquarters: During the remembrance weekend  14-15-16 February 2020 the old Gennep Town hall will be transformed to a British Military Headquarters by the members of War Department. Come and have a look in and around the Town hall, the reenactors provide an authentic  WW2 experience by making use of for example original equipment and vehicles.
  At the same time there will be a special Historic Radiostation on-air in Gennep. The radio enthusiasts from the province of Limburg, among them members of Veron, VRZA and SRS (Surplus Radio Society) will transmit for 3 days from the Town hall with their special event radio station PA75OV. For more information visit www.pa75ov.nl.
  For latest information about the events visit the SEG 75 years liberation website.

 • Saturday February 15th 2020 9:00-14:00 Remembrance Ceremony 75 years liberation of Gennep. Together with some British WW2 veterans and relatives of soldiers of the 51st Highland Division the liberation of Gennep, 75 years ago, will be remembered in Gennep, Ottersum and Milsbeek. In the morning the ceremony starts in the Milsbeek Church, and is followed by a ceremony at the Milsbeek War Cemetery. There will be a transfer with busses and some original wartime vehicles to Gennep. In Gennep there will be a ceremony at the ‘Highlander Bridge’ where also a Liberation Fire will be lit. After the ceremony there will be a concert by a Military Orchestra. For more information visit the 2020 Remembrance page on our website
  For latest information about the events visit the SEG 75 years liberation website.

 • Sunday 16th of February 2020 9:00 - 15:00 Battlefield Route - Operation Veritable: At several nearby places there will be experienced Battlefield Guides to provide information and explanation about the liberation of Gennep. By using the tour book you can participate in the tour with your own car transport. The start is in Groesbeek where we will start following the trail of the 51st Highland Division through Breedeweg, Milsbeek, and Gennep. We continue the following the trail of the 52nd Lowland Division trough Afferden, Siebengewald and Goch to end with a Memorial Ceremony at the Reichswald War Cemetery. Visit the Battlefield Route 2020 project page for more information and subscription to this unique experience.
  For latest information about the events visit the SEG 75 years liberation website.

 


Oproep:
Stichting Veritable verzameld informatie, zowel persoonlijke verhalen als bewaard materiaal, over de strijd in de Gemeente Gennep en omgeving. Ook voorwerpen, boeken/dagboeken, kleding, vondsten etc. zijn altijd welkom om toe te voegen aan deze tentoonstelling. Hiervoor kunt u in contact opnemen door een email te sturen naar info@veritable.eu.


Projecten 2020